Uw privacy en cookiesAls eigenaar van Ans van der Graaff Vertaalservice ben ik, Ans van der Graaff, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Deze vindt u op mijn homepage

Privacy website en e-mail
Mijn website heeft geen contactformulier, inlogoptie of andere reactiemogelijkheid, gebruikt geen scripts of analytics en bevat geen vind-ik-leuk- of deel-buttons. Ook plaatst mijn website geen cookies op uw computer. Ik sla dus niets op over uw bezoek aan mijn óf andere websites. E-mailverkeer loopt via een versleutelde verbinding en ook mijn website heeft een 'slotje'. Mijn web- en e-mailhost voldoet aan de AVG.
Indien u via de links in mijn e-mail of op mijn website, www.ansvandergraaff.nl, mijn social media-accounts bezoekt, valt uw bezoek aldaar onder het privacybeleid van het desbetreffende platform. Zie daarvoor hun respectievelijke privacyverklaringen.

Waarom ik uw persoonlijke gegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonlijke gegevens om een offerte te kunnen opstellen, om de diensten op het gebied van vertaling of redactie te kunnen leveren waarom u mij hebt verzocht en daar contact met u over te kunnen opnemen en facturen te kunnen zenden, en om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Het gaat daarbij meestal om uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. In uitzonderlijke gevallen (bij vertaling of redactie van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum, BSN of andere persoonlijke informatie zijn. Daar ga ik uiteraard altijd vertrouwelijk mee om.

Met wie uw gegevens worden gedeeld
Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden en geef ze ook niet door aan anderen, tenzij dat nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen, of omdat u daar zelf om verzoekt.
Wilt u bijvoorbeeld dat ik u voor een opdracht waar ik zelf geen tijd of onvoldoende kennis voor heb doorverwijs naar een collega, dan krijgt u van mij slechts zijn/haar naam en e-mailadres en ontvangt de collega als u daarmee instemt van mij dezelfde gegevens over u.
Als ik u bel, wordt uw telefoonnummer door mijn vaste of mobiele telefoonprovider conform de telecomwet en de AVG gedurende zes maanden bewaard voor administratieve doeleinden.
Uw gegevens worden niet gedeeld met andere landen binnen of buiten Europa.

Hoelang ik uw persoonlijke gegevens bewaar
Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw gegevens zeven jaar lang bewaren. Daarbij kan het gaan om contracten, facturen en briefwisseling of e-mailuitwisseling over de werkzaamheden. Papieren contracten, brieven en facturen worden na de fiscale bewaartermijn van zeven jaar grondig versnipperd (3x10 mm). E-mail en digitale facturen worden definitief gewist, ook uit de back-up.
In het geval van een aan mij gerichte offerte-aanvraag of open sollicitatie waaruit definitief geen opdracht of samenwerking voortvloeit, wordt de e-mailuitwisseling daarover inclusief eventuele bijlagen, binnen vier weken definitief verwijderd.

Bescherming van uw gegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik van u verwerk en de risico's die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ansvandergraaff.nl. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw recht op toegang tot uw gegevens
U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te laten wijzigen of (na de wettelijke bewaartermijn) te laten verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik daar zo snel mogelijk op reageren, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.


Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018 en kan indien en wanneer nodig worden herzien. Wijzigingen zijn geldig vanaf het moment van plaatsing op de website.


terug